NEI TIL DOBLING AV STRØMPRISENE

 

Kunde: Industri Energi

Forbundet ønsket en film som kunne informere om konsekvensene av utbyggingen av de planlagte strømkablene til utlandet, og ønsker å påvirke opinionen og politikere til å få dem stoppet.

 

Filmen traff en nerve hos publikum og har opplevd stor ubetalt (organisk) spredning. Den har over 1.700.000 visninger Facebook, og over 35.000 delinger.

 

Filmen ble fulgt opp filmen under. Denne tar for seg konsekvensene kablene vil ha for norsk kraftforedlende industri.

post@gefuhl.no | tlf: 99 12 12 48 | NO 915 606 016 MVA | Fridtjof Nansens plass 4 | Postboks 1970 Vika 0125 OSLO

Gefühl © 2018